WCS 

Wildlife Conservation Society (WCS) werkt in meer dan 50 verschillende landen over de hele wereld. In ieder gebied waar zij actief zijn is er een lokale (landelijke) afdeling die werkt met lokale mensen. Stichting Wildlife steunt WCS voor hun werk met Amoertijgers.

WCS zet zich in om de uitgebreide bos- en toendra ecosystemen in het oosten van Rusland te beschermen. Veel diersoorten zijn afhankelijk van deze gebieden voor hun bestaan. De basis van de bescherming van WCS ligt in de wetenschap. Door uitgebreid onderzoek te doen kunnen ze gerichte plannen opstellen om diersoorten zoals de Amoertijger, Amoerluipaard, bruine beer en Blakistons visuil op de juiste manier te beschermen.

Onderzoek en bescherming
In 1992 is het Amoertijger project opgestart om onderzoek te doen naar Amoertijgers. Sindsdien zijn er al meer dan 60 tijgers in Oost-Rusland via radiohalsbanden gevolgd. Hiermee is belangrijke informatie verzameld over sociale structuur, eetgewoontes, voortplanting, doodsoorzaken en contacten met andere soorten, inclusief mensen. Met dit onderzoek is WCS een expert op het gebied van Amoertijgers en kunnen ze met beleidsmakers om de tafel over de juiste beschermingsmaatregelen.

Conflictsituaties
Omdat het leefgebied van de Amoertijger steeds kleiner wordt en de aantallen in het wild, gelukkig, weer aan het stijgen zijn, zijn er zo nu en dan mens-dier conflicten. WCS heeft een team van experts die, als dat nodig is, tijgers kunnen vangen, gezondheidschecks kunnen doen en de tijgers in een ander gebied weer uit te zetten en te volgen.

Anti-stroperij
Het illegaal doden van tijgers (voor hun vacht en hun botten, die in traditionele Aziatische medicijnen worden gebruikt) is nog steeds één van de grootste problemen van de Amoertijger. In 2008 heeft WCS een programma opgezet om stroperij in officieel beschermde gebieden tegen te gaan. Naast het opsporen van stropers praat WCS ook met één van de grootste houtkap bedrijven in gesprek over het sluiten van wegen die aangelegd zijn om hout te vervoeren. Door deze wegen dwars door het leefgebied van de Amoertijgers wordt het voor stropers gemakkelijker om de gebieden binnen te komen. Inmiddels zijn er negen van deze houtkap-wegen gesloten.

Naar de website van WCS