Periodiek schenken

Periodiek schenken betekent dat u jaarlijks als adoptieouder of donateur een vast bedrag schenkt over een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel van “periodiek” schenken is dat uw bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is zonder drempel.

Geen notaris meer nodig
Sinds januari 2014 is het niet meer nodig dat een periodieke schenking via een notaris wordt geregeld. Een 'onderhandse akte', bijvoorbeeld door een schriftelijke overeenkomst, is voldoende om de periodieke schenking vast te leggen. De formulieren kunt u bij onze adoptieadministratie (adoptie@stichtingwildlife.nl) aanvragen.

Periodiek schenken en de fiscus
Periodiek schenken is fiscaal aftrekbaar en daarom een zeer gunstige manier om de Stichting Wildlife te steunen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de fiscus tot wel 52% van de schenking.

Nuttige informatie
www.belastingdienst.nl (zoek op “overeenkomst periodieke giften”)
Belastingtelefoon: 0800 0543

Interesse om adoptieouder te worden door middel van 'periodiek schenken'? Geef dit aan bij uw aanvraag of stuur een email naar adoptie@stichtingwildlife.nl.