Stichting Wildlife in uw testament

NALATENSCHAP – TESTAMENT OF CODICIL?
Schenken aan Stichting Wildlife
Wilt u geld en/of bezittingen aan Stichting Wildlife nalaten? Dat kan alleen als u ons in uw testament opneemt. Stichting Wildlife hoeft geen erfbelasting te betalen, waardoor uw erfenis helemaal naar onze natuurbeschermingsprojecten gaat. 

Nalaten via een codicil
Wilt u liever niet naar de notaris, maar wel bezittingen nalaten aan Stichting Wildlife? Dan kunt u een codicil opmaken. Dit is een handgeschreven verklaring met uw handtekening en de datum. Via een codicil kunt u alleen bezittingen toewijzen. Als u ook geld wilt nalaten, moet u een testament opmaken.

Als u geen testament of codicil opstelt
Als u geen testament of codicil opstelt, gaat uw erfenis automatisch naar uw wettige erfgenamen. Sommige mensen vragen hun erfgenamen om een deel van de erfenis over te maken naar een goed doel. Als er geen testament of codicil is, hoeven zij dit niet te doen. Als ze de schenking overmaken, betalen ze er eerst erfbelasting over.

STICHTING WILDLIFE IN UW TESTAMENT
U bepaalt in uw testament wie wat krijgt na uw overlijden. Er zijn twee manieren om iemand te begunstigen:

  • Met een erfstelling kunt u iemand (mede-)erfgenaam maken.
  • Met een legaat kunt u iemand een Vastgesteld geldbedrag, een bepaald percentage of een bepaald goed nalaten.

Erfstelling
Met een erfstelling kunt u een of meerdere erfgenamen benoemen. Dit kan een persoon zijn, maar ook een organisatie zoals Stichting Wildlife. Als u Stichting Wildlife tot mede-erfgenaam benoemt, dan wordt uw nalatenschap verdeeld tussen alle erfgenamen.

Benoemt u Stichting Wildlife tot uw enige erfgenaam, dan erven wij uw rechten, plichten, geld en spullen. Overigens is Stichting Wildlife verplicht alle nalatenschappen beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat Stichting Wildlife nooit aansprakelijk kan worden gesteld als de schulden in een nalatenschap groter zijn dan de baten. 

Legaat
Wilt u liever een vastgesteld bedrag, percentage van uw nalatenschap of bepaald goed nalaten? Dan neemt u een legaat of legaten op in uw testament. Een legaat kan elke omvang hebben. U kunt met een legaat bijvoorbeeld 1.000 euro nalaten of 10 % van uw nalatenschap schenken aan Stichting Wildlife.

Regeling van vruchtgebruik
Wilt u nalaten aan een goed doel, maar ook uw dierbaren verzorgd achterlaten? Dan kunt u in uw testament een erfstelling of legaat opnemen onder de last van vruchtgebruik. U benoemt dan een goed doel als erfgenaam, maar legateert het vruchtgebruik aan een ander. Bijvoorbeeld de langstlevende partner. Zolang de vruchtgebruiker leeft, mag de erfgenaam niet aan de goederen komen die onder het vruchtgebruik vallen. Hierdoor kan de vruchtgebruiker bijvoorbeeld tot zijn overlijden in de woning blijven wonen.

Soorten vruchtgebruik
Vruchtgebruik is er in verschillende vormen. Zo kunt u bepalen dat de vruchtgebruiker alleen 'de vruchten geniet’, zoals de rente van de bankrekening. Maar u kunt ook bepalen dat de vruchtgebruiker mag interen op de hoofdsom van de bankrekening. Nadat de vruchtgebruiker is overleden, krijgt de erfgenaam de goederen die onder het vruchtgebruik vallen.

Een bestemming kiezen
Sommige mensen geven hun erfenis een specifieke bestemming, dat wil zeggen een bepaalde educatieve activiteit of een bepaald natuurbeschermingsproject. Als u dat ook overweegt, kunt u het beste even contact opnemen. Dan kijken we samen hoe u deze wens het beste kunt laten vastleggen in uw testament. Zo voorkomen we dat er iets in het testament komt te staan waardoor Stichting Wildlife uw gift niet kan aanvaarden.

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via info@stichtingwildlife.nl