ANBI

Stichting Wildlife is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal geregistreerd onder nr. NL808231005B01.

Postadres: Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek

De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten in
binnen- en buitenland. Enerzijds door het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte middels educatie, anderzijds door het met donaties steunen van wetenschappelijk onderzoek, fokprogramma’s en de bescherming in het veld, alles met name t.b.v. bedreigde diersoorten.

De educatie vindt plaats door de belangeloze inzet van een 100-tal vrijwilligers die voorlichting geven aan de bezoekers van Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc Overloon en AquaZoo Leeuwarden.

De financiële middelen voor de donaties worden verkregen door het aanbieden van spelactiviteiten aan met name kinderen, giften verkregen middels het dierenadoptieprogramma en overige giften.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door :
Voorzitter - Maaike van Limpt
Penningmeester - Han Kroon
Algemeen bestuurslid - Klaas-Jan Leinenga
Bestuurslid Safaripark - Margareth Janssens
Bestuurslid Dierenrijk - Saskia Kroon
Bestuurslid ZooParc Overloon –  Theo Bronswijk
Bestuurslid AquaZoo Leeuwarden – Anne Kwakkernaat

Donaties 2018

De donaties worden steeds verricht uit het resultaat van het voorafgaande boekjaar. In 2018 werden uit het resultaat van 2017 aan de volgende projecten donaties gedaan:

Red Panda Network - € 5.000,-
Save The Rhino - € 7.500,-
Gorilla Stichting Nederland - € 5.000,-
Giraffe Conservation Foundation - € 5.000,-
Lemur Rescue Center - € 5.000,-
SANCCOB - € 5.000,-
Big Life Foundation - € 5.000,-
Stichting SPOTS - € 3.000,-
Jane Goodall Instituut - € 5.000,-
Okapi Conservation Project - € 5.000,-
Green Balkans - € 5.000,-
Cheetah Conservation Botswana - € 5.000,-
World Land Trust - Indian Elephant Corridor Appeal - € 5.000,-
World Land Trust - Paraguay - € 5.000,-
IBREAM - € 2.500,-
Africat North - € 3.000,-
Polar Bears International - € 2.500,-
Black Mamba's APU - € 2.500,-
Marwell Wildlife - € 2.500,-
Biodiversity Conservation Organisation - € 2.500,-
PASA - € 2.500,-
Plastic Soup Foundation - € 2.500,-

Totaal: € 91.000,-  

Op 17/11/18 is er € 1350 overgemaakt aan Gorilla Stichting Nederland voor GRACE, eenmalige noodhulp gorilla project i.v.m. Ebola uitbraak.
Het totaal wordt daarmee: € 92.350,-.

Verslag activiteiten 2018

Het jaar rond werd dagelijks voorlichting gegeven in het educatiecentrum de “Vriendenkraal” aan de bezoekers van het Safaripark. In AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk en ZooParc Overloon vond dit plaats door de organisatie van kinderfeestjes, vrijwilligers die toezicht houden in de doorloopgebieden en het geven van rondleidingen.

Er werden bijeenkomsten verzorgd voor de adoptieouders. Daarnaast vonden er diverse presentaties en lezingen plaats voor de vrijwilligers en overige betrokkenen. Daarnaast vond er voor alle parken werving van nieuwe vrijwilligers plaats die, na het met succes afronden van een cursus, werden ingezet.

Het jaar 2018 was het Red Panda Network “project van het jaar”. In alle parken werden diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de rode panda en om hiervoor extra geld in te zamelen. De coördinator van het Europese fokprogramma voor de rode panda, Janno Weerman, heeft in het Safaripark een lezing gegeven over het werk van het Red Panda Network in Nepal.
Naast de activiteiten rondom de rode panda, werd er ook aandacht gevraagd voor andere diersoorten. Zo werd in Safaripark Beekse Bergen “World Giraffe Day” gevierd en in AquaZoo Leeuwarden werden activiteiten georganiseerd voor “World Tapir Day” en “World Penguin Day”.

Hoofdlijnen beleidsplan:
• Professionalisering van de organisatie door verdieping kennis van de vrijwilligers en het ondersteunen met gebruiksvriendelijke ICT, o.a. voor het maken van roosters.
• Verbreden van het takenpakket van de vrijwilligers door het ontwikkelen van educatieve en opbrengst genererende projecten.
• Werven van nieuwe vrijwilligers.
• Verhoging inkomsten door installeren kindvriendelijke en educatieve attracties.
• Organiseren van een symposium of seminar rondom één van de projecten.
• Het uitbreiden van het aantal adoptieouders, met name in Dierenrijk, AquaZoo en ZooParc.