ANBI

Stichting Wildlife is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal geregistreerd onder nr. NL808231005B01.

Postadres: Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek

De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten in
binnen- en buitenland. Enerzijds door het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte middels educatie, anderzijds door het met donaties steunen van wetenschappelijk onderzoek, fokprogramma’s en de bescherming in het veld, alles met name t.b.v. bedreigde diersoorten.

De educatie vindt plaats door de belangeloze inzet van een 100-tal vrijwilligers die voorlichting geven aan de bezoekers van Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc Overloon en AquaZoo Leeuwarden.

De financiële middelen voor de donaties worden verkregen door het aanbieden van spelactiviteiten aan met name kinderen, giften verkregen middels het dierenadoptieprogramma en overige giften.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door :
Voorzitter - Will van Alebeek
Penningmeester - Hans van Dijk
Algemeen bestuurslid - Klaas-Jan Leinenga
Bestuurslid Safaripark - Margareth Janssens
Bestuurslid Dierenrijk - Saskia Kroon
Bestuurslid ZooParc Overloon –  Marco Botden
Bestuurslid AquaZoo Leeuwarden – Petra Schuil

Donaties 2020

De donaties worden steeds verricht uit het resultaat van het voorafgaande boekjaar. In 2020 werden uit het resultaat van 2019 aan de volgende projecten donaties gedaan:

Association Anoulak (gibbons) € 3.000,-
Banteng Project € 5.000,-
Biodiversity Conservation Organisation (Afrikaanse wilde hond) € 5.000,
The Black Mambas € 5.000,-
Cheetah Conservation Botswana € 5.000,-
Elephants and Bees Project € 5.000,-
Fossa Fund € 4.000,-
Giraffe Conservation Foundation € 7.325,-
Gorilla Stichting Nederland € 5.000,-
Green Balkans (Zeleni Balkani) (vale gier) € 7.500,-
IBREAM - Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals (dwergnijlpaard) € 5.000,-
International Rhino Foundation € 5.000,-
Jane Goodall Instituut Nederland (chimpansee) € 7.500,-
ONG Reniala - Lemur Rescue Center (ringstaartmaki) € 5.000,
Wildlife Conservation Society Russia (Amoertijger) € 5.000,-
Marwell Wildlife (Grévy zebra) € 4.000,-
Namibian Lion Trust Foundation € 5.000,-
Okapi Conservation Project € 5.000,-
Milvus Group (bruine beer) € 3.000,-
Polar Bears International € 3.000,-
Red Panda Network € 7.500,-
SANCCOB saves seabirds (Afrikaanse pinguïn) € 7.500,-
Save the Rhino International € 7.500,-
Sphenisco (Humboldt pinguïn) € 3.000,-
Stichting Spots € 4.000,-
Talarak Foundation (Visaya wrattenzwijn) € 3.000,-
World Land Trust India - Aziatische olifant € 4.000,-
World Land Trust Paraguay € 4.000,-

TOTAAL: € 139.825,-

Verslag activiteiten 2020

Vanwege Covid-19 was 2020 een ander jaar dan gebruikelijk. De dierenparken waarin Stichting Wildlife actief is zijn enkele maanden gesloten geweest en een groot deel van onze normale activiteiten konden geen doorgang vinden. 

In zowel AquaZoo als ZooParc Overloon, Dierenrijk en Safaripark Beekse Bergen zijn de vrijwilligers in 2020 ingezet om publiek te begeleiden en toezicht te houden op het naleven van de (Covid-)regels in met name de doorloopgebieden met ringstaartmaki’s. Hierbij werd tegelijkertijd voorlichting gegeven over de maki’s, Stichting Wildlife en de natuurbeschermingsprojecten die wij steunen.

Ondanks de beperkingen zijn er wel adoptiedagen georganiseerd en ook de jaarlijkse donateurswandeling kon doorgaan. 

Het jaar 2020 was Cheetah Conservation Botswana “project van het jaar”. Helaas konden hier vanwege alle Covid-19 maatregelen geen extra activiteiten voor worden georganiseerd, dus in 2021 blijft dit project het project van het jaar.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Professionalisering van de organisatie door verdieping kennis van de vrijwilligers en het ondersteunen met gebruiksvriendelijke ICT, o.a. voor het maken van roosters.
  • Verbreden van het takenpakket van de vrijwilligers door het ontwikkelen van educatieve en opbrengstgenererende projecten.
  • Werven van nieuwe vrijwilligers.
  • Verhoging inkomsten door installeren kindvriendelijke en educatieve attracties.
  • Organiseren van een symposium of seminar rondom één van de projecten.
  • Het uitbreiden van het aantal adoptieouders, met name in Dierenrijk, AquaZoo en ZooParc.