ANBI

Stichting Wildlife is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal geregistreerd onder nr. NL808231005B01.

Postadres: Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek

De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten in
binnen- en buitenland. Enerzijds door het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte middels educatie, anderzijds door het met donaties steunen van wetenschappelijk onderzoek, fokprogramma’s en de bescherming in het veld, alles met name t.b.v. bedreigde diersoorten.

De educatie vindt plaats door de belangeloze inzet van een 100-tal vrijwilligers die voorlichting geven aan de bezoekers van Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc Overloon en AquaZoo Leeuwarden.

De financiële middelen voor de donaties worden verkregen door het aanbieden van spelactiviteiten aan met name kinderen, giften verkregen middels het dierenadoptieprogramma en overige giften.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door :
Voorzitter - Maaike van Limpt
Penningmeester - Hans van Dijk
Algemeen bestuurslid - Klaas-Jan Leinenga
Bestuurslid Safaripark - Margareth Janssens
Bestuurslid Dierenrijk - Saskia Kroon
Bestuurslid ZooParc Overloon –  Theo Bronswijk
Bestuurslid AquaZoo Leeuwarden – Petra Schuil

Donaties 2019

De donaties worden steeds verricht uit het resultaat van het voorafgaande boekjaar. In 2019 werden uit het resultaat van 2018 aan de volgende projecten donaties gedaan:

SANCCOB - € 12.500,-
Save The Rhino - € 10.000,-
Giraffe Conservation Foundation - € 10.000,-
Green Balkans - € 10.000,-
Gorilla Stichting Nederland - € 7.500,-
Lemur Rescue Center - € 7.500,-
Jane Goodall Instituut - € 7.500,-
Red Panda Network - € 7.500,-
Okapi Conservation Project - € 5.000,-
Marwell Wildlife - € 5.000,-
Stichting Spots - € 5.000,-
Cheeta Conservation Botswana - € 5.000,-
AfriCat North - € 5.000,-
IBREAM - € 5.000,-
Black Mamba's APU - € 5.000,-
Biodiversity Conservation Organisation - € 5.000,-
World Land Trust - Paraguay - € 5.000,-
World Land Trust - Indian Elephants - € 5.000,-
Lowland Tapir Conservation Initiative - € 5.000,-
International Rhino Foundation - € 5.000,-
Fossa Fonds - € 5.000,-
Polar Bears International - € 3.500,-
Plastic Soup Foundation - € 3.000,-
GREPOM - € 3.000,-
ANOULAK - € 3.000,-
Iranian Cheetah Society - € 3.000,-
Elephant & Bees Project - € 3.000,-
Sphenisco - € 3.000,-
Talarak - € 3.000,-

Totaal: € 162.000,- 

Aanvulling 29 november 2019
In de parken zijn er allerlei activiteiten geweest voor Red Panda Network. Hiermee is € 20.000 opgehaald die naar RPN gaat.
Het totaal bedrag wordt hiermee: € 182.000,- 

Verslag activiteiten 2019

Het jaar rond werd dagelijks voorlichting gegeven in het educatiecentrum de “Vriendenkraal” aan de bezoekers van het Safaripark. In AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk en ZooParc Overloon vond dit plaats door de organisatie van kinderfeestjes, vrijwilligers die toezicht houden in de doorloopgebieden en het geven van rondleidingen.

Voor de adoptieouders werden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse adoptiedagen en de busreis voor Gouden- en Platinum vrienden. Dit jaar ging de reis naar Burgers' Zoo. Ook werden er twee lezingen georganiseerd voor vrijwilligers, medewerkers, adoptieouders en andere belangstellenden. De oprichtster van de Giraffe Conservation Foundation en de "response manager" van SANCCOB hebben in het Event Center van de Beekse Bergen over hun werk met respectievelijk giraffes en Afrikaanse pinguïns verteld.

Het jaar 2019 was SANCCOB - het project voor Afrikaanse pinguïns - “project van het jaar”. In alle parken werden diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de pinguïns en om hiervoor extra geld in te zamelen. Naast de activiteiten rondom de Afrikaanse pinguïns werd er ook aandacht gevraagd voor andere diersoorten. Zo werd in Safaripark Beekse Bergen “World Giraffe Day” gevierd en in AquaZoo Leeuwarden werden activiteiten georganiseerd voor “World Tapir Day” en “World Penguin Day”.

Hoofdlijnen beleidsplan:
• Professionalisering van de organisatie door verdieping kennis van de vrijwilligers en het ondersteunen met gebruiksvriendelijke ICT, o.a. voor het maken van roosters.
• Verbreden van het takenpakket van de vrijwilligers door het ontwikkelen van educatieve en opbrengst genererende projecten.
• Werven van nieuwe vrijwilligers.
• Verhoging inkomsten door installeren kindvriendelijke en educatieve attracties.
• Organiseren van een symposium of seminar rondom één van de projecten.
• Het uitbreiden van het aantal adoptieouders, met name in Dierenrijk, AquaZoo en ZooParc.