Zeepaardje A4 YB

Hoe wordt het geld besteed?

Al het geld dat binnen komt bij Stichting Wildlife wordt rechtstreeks ingezet voor onze doelstellingen. Een deel van het geld wordt gebruikt voor educatieve doeleinden (denk aan het inrichten van de Kraal in het Safaripark, of de aanschaf van materialen voor de ExpeditieTour in ZooParc Overloon). De rest van de inkomsten worden elk jaar verdeeld onder een aantal natuurbeschermingsprojecten.

Het geld dat in 2023 binnenkomt, wordt in 2024 over de verschillende projecten verdeeld. De opbrengsten van 2024 worden dan weer in 2025 besteed, en zo verder.

Medewerkers van de verschillende parken en de vrijwilligers kunnen voorstellen doen voor te steunen projecten. Daarnaast komen er ook projectaanvragen binnen van projecten zelf. Al deze voorstellen worden door het bestuur besproken en uiteindelijk wordt er een verdeling gemaakt.