Milvus Group

De Milvus Group is een natuurbeschermingsorganisatie in Roemenië. Zij richten zich op verschillende diersoorten en gebieden in Roemenië. Eén van deze diersoorten is de bruine beer. 

Ongeveer 60% van alle bruine beren in Europa leeft in Roemenië. Daarom is het ook zo belangrijk om juist daar deze diersoort te beschermen. De twee grootste bedreigingen voor de bruine beer zijn verlies van leefgebied (bossen) en mede als gevolg daarvan veel mens-dier-conflicten. Veel mensen weten ook weinig over bruine beren en zijn vooral bang voor ze, op basis van verhalen en mythes.

De Milvus Group richt zich vooral op twee gebieden in het noorden van Roemenië rondom het Gurghiu gebergte. Hier werken ze aan acceptatie van de lokale bevolking voor de bruine beren, onderzoek om meer wetenschappelijke kennis over de beren op te doen en het creëren van geschikt leefgebied voor de bruine beer. 

Educatie
Om mensen een beter beeld te geven van de bruine beer heeft de Milvus Group een aantal korte informatieve filmpjes gemaakt. Deze filmpjes staan op hun Facebook pagina en op YouTube. Daarnaast proberen ze ook zo vaak mogelijk contact te leggen met de media om hun kennis over beren te verspreiden en zo de publieke opinie over bruine beren wat positiever te maken.

Onderzoek
Sinds 2006 heeft de Milvus Group 31 bruine beren voorzien van een GPS-halsband, zodat deze dieren gevolgd kunnen worden. Hiermee wordt de kennis over het gedrag van bruine beren in het gebied vergroot. Naast het volgen via GPS worden er ook DNA-monsters verzameld (via haren en mest).

Verhuizingen
Soms komen bruine beren meerdere keren in conflict met de lokale bevolking. In die gevallen is het nodig om de beer te verhuizen naar een minder bevolkt gebied. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurbeheerders.

Betere leefgebieden
Milvus Group heeft in de afgelopen jaren er voor gezorgd dat er in Roemenië bijna 105.000 hectare extra natuurgebied geschikt is gemaakt voor onder andere bruine beren. Veel andere dier- en plantensoorten hebben hier natuurlijk ook voordeel bij.

Sommige leefgebieden van de bruine beer in Roemenië zijn in gevaar door de aanleg van nieuwe (snel)wegen. Door deze wegen worden gebieden van elkaar afgesneden waardoor groepen beren geïsoleerd raken en bovendien is er het gevaar van aanrijdingen. Om hier een goed advies in te kunnen geven richting de overheid, doet de Milvus Group onderzoek naar de activiteiten van bruine beren rondom en door de gebieden waar nieuwe wegen zouden moeten komen.

Naar de website van Milvus Group