World Land Trust – Paraguay

De World Land Trust is een organisatie die zich niet inzet voor één specifieke diersoort. Deze organisatie zet zich in om stukken natuurgebied te beschermen en daarmee ook alle plant- en diersoorten die in die gebieden leven.

Paraguay is een vrij onbekend land in het hart van Zuid-Amerika. In Paraguay zijn verschillende extreem bedreigde ecosystemen te vinden zoals laagland regenwoud, graslanden, wetlands en droge en natte bossen. Het doel van het natuurbeschermingswerk van de World Land Trust in Paraguay is om stukken natuurgebied aan te kopen en vervolgens te beschermen. Om de gebieden ook in de toekomst te kunnen beschermen worden er wildlife rangers opgeleid en in dienst genomen.

In de gebieden die de World Land Trust in Paraguay heeft gekocht en wil beschermen voor de toekomst leven onder andere de reuzenmiereneter (te vinden in ZooParc Overloon), de reuzenotter (te vinden in AquaZoo Leeuwarden) en de laagland tapir (te vinden in zowel ZooParc Overloon en AquaZoo Leeuwarden).

Naar de website van World Land Trust