World Land Trust – Indian Elephant Corridor Appeal

De World Land Trust zet zich niet in voor één specifieke diersoort, maar voor natuurgebieden. Ze kopen op verschillende plaatsen ter wereld stukken natuurgebied op en beschermen deze. Zo ook in India.

Zowel het aantal inwoners als de economie van India groeit. Het inwonertal staat momenteel op meer dan 1,25 miljard. Het gevolg hiervan is dat er steeds minder ruimte is voor de natuur. Aziatische olifanten en andere dieren die veel ruimte nodig hebben komen steeds meer in conflict met de mensen.

De WLT zorgt ervoor dat er corridors gemaakt worden tussen grotere beschermde gebieden, zodat dieren van het ene gebied naar het andere kunnen trekken, zonder daarbij in conflict te komen met mensen. Dit gebeurd samen met lokale gemeenschappen. In sommige corridors worden dorpelingen die veel last hebben van bijvoorbeeld olifanten of tijgers geholpen om het dorp te verplaatsen naar gebieden waar er minder kans is op conflicten. In andere gebieden worden er projecten gefinancierd om de lokale bevolking te leren op een duurzame manier met het land om te gaan.

De WLT heeft 88 corridors aangemerkt die belangrijk zijn voor de Aziatische olifanten in India. Tot nu is het gelukt om twee van deze corridors aan te kopen en ze zijn momenteel bezig om nog twee gebieden te beschermen.

Naar de website van World Land Trust