Talarak Foundation

De Talarak Foundation zet zich in voor de “Big Five” van de West-Visaya’s in de Filipijnen. Dit zijn vijf diersoorten die alleen in de Filipijnen voorkomen: het Prins-Alfredhert, de Visayasneushoornvogel, de Negrosdolksteekduif, Waldens jaarvogel en het Visaya wrattenzwijn. De bijdrage van Stichting Wildlife zal ingezet worden in het herintroductie project voor het Visaya wrattenzwijn.

Talarak Foundation   
De Filipijnen bestaat uit 7641 eilanden. Net als op veel eilanden. leven er ook hier diersoorten die nergens anders ter wereld voorkomen. In het westen van de Filipijnen ligt de regio “West-Visaya”. Hier werkt de Talarak Foundation om de unieke natuur te behouden en in sommige gevallen te herstellen.

Onderzoek
Met behulp van camera vallen wordt er in verschillende natuurgebieden onderzoek gedaan naar o.a. het Visaya wrattenzwijn. Hiermee wordt onderzocht waar en hoeveel wrattenzwijnen er leven. Als er bewijs is van Visaya wrattenzwijnen in een gebied dat niet beschermd is, zet de Talarak Foundation zich er voor in om dat gebied beschermde status te geven.

Herintroductie van Visaya wrattenzwijnen
In het Negros Forest Park wordt er met verschillende diersoorten gefokt. Ook voor het Visaya wrattenzwijn is hier een fokprogramma. De bedoeling is om deze dieren uit te zetten in geschikte gebieden in de West-Visaya’s. Momenteel wordt gewerkt aan een soft-release gebied. Dit is een groot stuk natuurgebied waar de wrattenzwijnen vanuit het Forest Park (wat een soort dierentuin is) uitgezet kunnen worden. Dit gebied is nog wel omheind en de dieren worden hier ook in de gaten gehouden. Jongen die daar geboren worden kunnen uiteindelijk uitgezet worden in vrije natuurgebieden.

Naar de website van Talarak Foundation