7K8A5107

Save the Elephants
Northern corridors project

Stichting Wildlife steunt Save The Elephants al in hun ‘Elephants and Bees’ programma,
maar met de bijzondere komst van 3 jonge Afrikaanse savanne olifanten in de Beekse Bergen ontstond de mogelijkheid om meer te kunnen doen voor deze diersoort. Daarom is er gekozen om met de aandacht en opbrengsten rondom deze unieke gebeurtenis in de Beekse Bergen een extra project van Save The Elephants te steunen. Dat is het Northern corridors project geworden. 

De bevolking in Kenia groeit, en daarmee wordt de ruimte voor zowel mens als dier schaars.
Grote zoogdieren als de Afrikaanse savanne olifant trekken rond om aan voldoende voedsel
te kunnen komen, maar komen onderweg steden, dorpen, boerderijen en wegen tegen. Dat
zal de komende decennia alleen maar toenemen.
Save the Elephants heeft daarom een project op gestart om corridors (een soort
doorgangen) te realiseren. Tijdens eerder onderzoek hebben ze olifanten halsbanden met

een zender omgedaan, waardoor ze nu een goed idee hebben welke routes de olifanten
vaak nemen. Met deze informatie is Save The Elephants in gesprek gegaan met de lokale
bevolking en de overheid om op die veelgebruikte routes corridors aan te leggen. Voor nu
zijn er 3 parken in Kenia waar er corridors worden gerealiseerd: Samburu, Shaba en Buffalo
Springs. Deze corridors kunnen niet alleen door olifanten maar ook door een hoop andere
wilde dieren gebruikt worden. Om te zorgen dat de corridors blijven bestaan worden de
corridors bij het kadaster geregistreerd en zet Save The Elephant zich in om de lokale
bevolking te onderwijzen in het nut van de corridors. De corridors zijn niet alleen handig voor
de olifanten, maar ook voor de bevolking. Doordat de olifanten een vrije doorgang hebben
zullen ze minder snel kiezen voor routes over drukke wegen of door landbouwgebieden.
Een win-win situatie waarbij de olifanten en bevolking samen in harmonie kunnen leven.

Naar de website van Save The Elephants