SANCCOB

SANCCOB staat voor “Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds”. Het belangrijkste doel van SANCCOB is om de afname van het aantal zeevogels in Zuid-Afrika tegen te gaan. Dit doen zij door middel van opvang, rehabilitatie en vrijlating van zieke, gewonde, verlaten en met olie besmeurde zeevogels. Zij richten zich met name op bedreigde soorten zoals de Afrikaanse pinguïn.

SANCCOB heeft drie opvangcentra aan de kust van Zuid-Afrika. In een jaar waarin er geen olierampen zijn behandelt SANCCOB gemiddeld zo’n 2.500 zeevogels, waarvan ongeveer 1.500 Afrikaanse pinguïns. Andere vogelsoorten die behandeld worden zijn verschillende soorten aalscholvers, sterns, albatrossen, meeuwen en pelikanen. Gemiddeld worden er 24 verschillende zeevogelsoorten per jaar gerehabiliteerd.

Naast de opvang van zieke en gewonde dieren, heeft SANCCOB ook een project voor het uitbroeden van eieren en het grootbrengen en weer uitzetten van pinguïnkuikens die door de ouders verlaten zijn. Sinds de start van dit project in 2006 zijn er meer dan 4.000 jonge Afrikaanse pinguïns in het wild uitgezet. Onderzoek toont aan dat deze pinguïns een gelijke overlevingskans hebben als kuikens die door hun ouders in het wild zijn grootgebracht.

SANCCOB doet veel aan educatie, door lessen op scholen en rondleidingen in hun drie opvangcentra. Hiermee willen ze niet alleen kennis overdragen over zeevogels, maar ook bewustwording creëren voor de impact die wij als mensen hebben op het (zee)milieu.

Naar de website van SANCCOB