Polar Bears International

Door klimaatverandering smelt het ijs waar ijsberen afhankelijk van zijn. Zij gebruiken dit ijs voor hun jacht op bijvoorbeeld ringelrobben. Omdat mensen (mede) verantwoordelijk zijn voor veranderingen in het ecosysteem en de daling van het aantal ijsberen in het wild, voelt Polar Bears International zich verantwoordelijk om actie te ondernemen om te zorgen dat ijsberen niet uitsterven.

Polar Bears International  
De missie van Polar Bears International is om ijsberen en het ijs waar zij van afhankelijk zijn te beschermen. Door educatie, onderzoek en door zich te mengen in de politiek zorgt Polar Bears International ervoor dat mensen verwonderd raken door het leefgebied van de ijsbeer op de poolcirkel. Mensen worden zich bewust van de bedreiging van de toekomst van dit leefgebied, en de connectie tussen dit stukje van de wereld en ons globaal klimaat.

Educatie
Polar Bears International heeft lesmateriaal ontwikkeld voor zowel basisonderwijs als middelbare scholen. Daarnaast is er op de website ook veel informatie en materiaal te vinden voor docenten en leerlingen. Eén keer per jaar organiseert Polar Bears International de International Polar Bear Day en Polar Bear Week.

Onderzoek
Er zijn een aantal wetenschappers in dienst van Polar Bears International die onderzoek doen naar ijsberen en de bescherming van het Noordpoolgebied. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het aantal ijsberen dat nog in het wild voorkomt, wáár deze precies leven en hoe groot hun leefgebied is. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het gedrag, met name van moeders met jongen, en de biologie van ijsberen. Er worden ijsberen op verschillende manieren gevolgd, met zenders, camera’s en met drones. Daarnaast worden ijsberen gewogen en wordt er bloed afgenomen zowel bij wilde ijsberen als bij ijsberen in dierentuinen. Al deze kennis wordt uiteraard ook gedeeld en ingezet om de ijsberen in het wild te helpen.

Conflicten oplossen
Een groot probleem (en een gevolg van het smeltende ijs) zijn de conflicten tussen mensen en ijsberen. IJsberen trekken steeds vaker richting dorpen omdat zij niet genoeg eten kunnen vinden. Polar Bears International zet zich actief in om deze conflicten op te lossen en te voorkomen. Zo houden zij workshops en nemen ze deel aan conferenties.

Aanzetten tot actie
Polar Bears International probeert zo veel mogelijk mensen te inspireren om zelf actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen ze door allerlei acties te voeren en op hun website aandacht te besteden aan wat mensen zelf kunnen doen, met name door ons energieverbruik te verminderen. Zo hebben ze op hun website allerlei uitdagingen staan, zoals de “power down-challenge” of “pedal for polar bears”. Tijdens International Polar Bear Day roepen ze iedereen op om via social media te delen wat je zelf doet om energieverbruik te verminderen.

Naar de website van Polar Bears International