Namibian Lion Trust

In 1989 namen Tammy en Uwe Hoth de veehouderij over van Uwe’s vader. Hun land van ruim 10.000 ha. grenst aan de zuidwest kant van het Nationale Park Etosha. Hier zagen ze dat boeren hun vee verloren aan roofdieren en dat zij leeuwen en cheeta’s doodden om hun vee te beschermen. Ze trokken zich dit probleem erg aan en richtten in 1997 de Afri-Leo Foundation op. Hun land was tevens de basis van Afri-Leo Foundation.

In 2010 zijn ze intensief gaan samenwerken met AfriCat, een grotere organisatie die zich inzet voor alle katachtigen in Namibië. Sindsdien gaat Afri-Leo verder als AfriCat North. Sinds maart 2020 heeft AfriCat North een nieuwe naam, namelijk Namibian Lion Trust.

Doelstellingen Namibian Lion Trust
De belangrijkste doelstellingen van NLT zijn:
• Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar leeuwen (bijv. leeuwen en hun
gedragingen/bewegingen volgen door GPS-radiocollars). Dit zorgt voor een beter begrip van de leeuw in Namibië.
• Educatie en voorlichting. Er worden regelmatig kinderen uitgenodigd in het educatieve centrum van NLT. Insteek is dat als de opvattingen van de jeugd ten aanzien van de leeuw veranderen, dit positieve gevolgen heeft in de toekomst.
• Oplossingen zoeken voor het conflict dat bestaat tussen mens en roofdier. Zo is er regelmatig overleg met boeren, regering en met parkwachters en het management van Etosha National Park (in en rond dit park leven de meeste leeuwen van Namibië).

In 2011 is NLT een nieuw programma gestart dat wel eens een grote doorbraak zou kunnen zijn voor de bescherming van de leeuw in Namibië, de Communal Carnivore Conservation & Research Programme (CCCP). Deze unit krijgt een aantal belangrijke kerntaken:
• Ze treden in actie op het moment dat een boer belt en meldt een "leeuwenprobleem" te hebben. In samenwerking met het betreffende Ministerie wordt dan bekeken welke oplossing gevonden kan worden.
• Ze helpen de boeren bij herstel van hun hekwerk. Door het zwakke, vaak primitieve hekwerk kunnen leeuwen gemakkelijk op het grondgebied van de boeren komen. Herstel van deze hekken moet dit tegengaan.
• Ze helpen de boeren bij het verbeteren van hun management. Zo worden er, indien nodig, maatregelen genomen om het vee beter te beschermen tegen roofdieren zoals leeuwen. Te denken valt aan betere veekralen (omheiningen voor het vee) en beter hekwerk. Veel vee loopt op dit moment gewoon los en wordt in de avond niet opgesloten in kralen. Dit is natuurlijk een open uitnodiging voor leeuwen. Hier kan dus nog veel winst behaald worden.

Dit team zal ook zoveel mogelijk leeuwen gaan voorzien van radiocollars. Met deze collars ontstaat namelijk een schat aan belangrijke informatie die nodig is om betere beschermingsmaatregelen te nemen. Het is tot op heden onbekend hoeveel leeuwen uitbreken uit het Nationale park Etosha en op welke plaatsen ze dit doen. Dit soort gegevens wordt inzichtelijk door leeuwen te voorzien van radiocollars.

Dit team vormt een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van leeuwen in Namibië waarbij nauw wordt samengewerkt met de lokale bevolking. Dat is belangrijk want zonder hun hulp heeft deze unit geen kans van slagen. Maar het vergt ook veel toewijding, geld en energie. Het team moet namelijk altijd paraat staan. Als een boer belt en geen gehoor treft, werkt dat niet motiverend. Vandaar dat permanent 6-8 personeelsleden en twee wagens klaar staan. Ook een dierenarts is altijd bereikbaar in geval de leeuwen verdoofd moeten worden. Dat is dus een grote opgave voor NLT waarbij Stichting SPOTS hen zal proberen te ondersteunen.

Namibian Lion Trust werkt vooral rondom Etosha National Park. In dit gebied leven de meeste leeuwen wat het tot een belangrijk gebied maakt. Veel boeren grenzen met hun land aan Etosha. Het probleem is dat de hekken van dit Nationale Park vaak in erbarmelijke staat verkeren. Al het wildleven van Etosha kan hierdoor op sommige plekken vrijelijk door het hek breken en komt zo terecht op het land van de boeren. Waaronder leeuwen. De boeren wijzen met de vinger naar Etosha National Park en dus naar de regering van wie dit park is. Etosha wijst met de vinger naar de boeren. Boeren en parken zoals Etosha schijnen niet verder te kunnen komen en blijven vooral naar elkaar wijzen. Zie hier het probleem van NLT. Als non-profit organisatie moet zij dus met oplossingen komen en met geld om die oplossingen te betalen.

Volgens schattingen leven er in Namibië nog zo'n 600-800 leeuwen. Men denkt dat ongeveer 400-500 dieren in en rondom Etosha Nationaal Park leven. De leeuwen in Namibië zijn van vitaal belang. Ze zijn namelijk TBC- en FIV-vrij (Feline Immuno Deficiency Virus = kattenaids). Dit schijnt uniek te zijn in Afrika waar de meeste groepen leeuwen door deze ziekte is aangetast. Het is dus van belang dat de populatie leeuwen van Namibië veilig blijft.

Naar de website van Namibian Lion Trust