Marwell Wildlife

Het Europese fokprogramma voor de Grévy zebra wordt gecoördineerd door Marwell Zoo in Engeland. Deze dierentuin heeft ook een aantal natuurbeschermingsprojecten die zij zelf hebben opgezet. Onder andere ook een project voor de Grévy zebra, die in Safaripark Beekse Bergen te zien is.

Er zijn drie soorten zebra’s in Afrika, waarvan de Grévy zebra het meest noordelijk voorkomt. Je vindt deze soort alleen nog in het noorden van Kenia en in geïsoleerde groepen in Ethiopië. Naar schatting leven er nog zo’n 2.500 dieren in het wild.

De afname van het aantal Grévy zebra’s in het wild heeft meerdere oorzaken. In de jaren ’70 werd er heel veel op deze soort gejaagd voor de huid. Inmiddels is dat verboden en geen bedreiging meer. De grootste bedreigingen nu zijn verlies van leefgebied door begrazing door vee, competitie met vee voor toegang tot drinkplaatsen, jacht voor het vlees en ziektes die worden overgebracht door vee dat niet is ingeënt tegen bijvoorbeeld Anthrax.

Onderzoek
Begin 2018 is er een grote telling gedaan in heel Kenia. Hierbij zijn zowel Grévy zebra’s als netgiraffes geteld en op de foto gezet. Deze telling werd in twee dagen gedaan, met behulp van heel veel lokale bevolking. In de afgelegen gebieden werd met behulp van vliegtuigjes geteld. 

Naast de grote telling wordt er door Marwell Wildlife al tien jaar lang bijgehouden welke zebra’s er in Kenia en Ethiopië leven. Dit doen zij door middel van een digitaal systeem waar foto’s ingevoerd kunnen worden. Het systeem herkent dan vervolgens het unieke strepenpatroon van de zebra en kan aangeven of dit dier al eerder gezien is of niet.

Verder zijn er ook nog een aantal Grévy zebra’s in Kenia uitgerust met een GPS-zender. Hiermee kan worden vastgelegd waar de zebra zich bevindt en hoe hij zich binnen zijn territorium beweegt.

Peace through Wildlife
Omdat de grootste problemen voor de Grevy zebra’s te maken hebben met de groeiende bevolking en het houden van vee, vindt Marwell Wildlife het belangrijk om de lokale gemeenschappen te betrekken bij de bescherming van de zebra’s en hun leefgebied. Dit doen zij door middel van 12 scouts (waarvan 5 vrouwen) die educatie geven op scholen, onderzoek doen naar zebra’s (onder andere door het ophangen van camera’s) en training geven aan vrouwen om ze een duurzaam inkomen te geven. Daarnaast worden er Wildlife Kids Camps georganiseerd voor kinderen van 10 – 14 jaar en worden er diverse workshops georganiseerd om natuurbescherming te promoten. 

Disease Response Committee
In 2017 was er langdurige droogte in Kenia en Ethiopië. Veel Grévy zebra’s (en andere wilde dieren) waren daardoor in slechte conditie en veel dieren stierven aan een gebrek aan voedsel. Het Disease Response Committee zorgt voor het bijvoeren van de zebra’s met hooi.

De scouts van Marwell Wildlife geven ook voorlichting over het werk van de Disease Response Committee. Zo leggen zij uit waarom Grévy zebra’s belangrijk zijn voor het ecosysteem en vragen ze het extra voer niet te stelen.

Marwell heeft ook een laboratorium ingericht voor onderzoek naar ziektes. Er is ook een dierenarts in dienst om eventuele zieke Grévy zebra´s te helpen. 

Naar de website van Marwell Wildlife