International Rhino Foundation

Indische neushoorns leven in India en Nepal. Door intensieve bescherming is het aantal Indische neushoorns in het wild flink gestegen. Toch is stroperij nog steeds de belangrijkste bedreiging voor deze soort.

In het Kaziranga National Park in Assam, India leeft ongeveer 70% van alle Indische neushoorns in het wild. Dit is om twee redenen zorgwekkend. Ten eerste is het park niet groot genoeg om nog meer neushoorns te huisvesten. Daarnaast is er het gevaar dat er iets met deze groep neushoorns gebeurt, door een ziekte, natuurramp of andere crisis, waardoor in één keer bijna alle wilde Indische neushoorns zouden kunnen verdwijnen.

De International Rhino Foundation (IRF) zet zich in om stroperij tegen te gaan en het aantal neushoorns in het wild te vergroten. Dit doen ze door:
1.    Neushoorns naar nieuwe leefgebieden te verplaatsen.
2.    Veiligheid in natuurgebieden te vergroten.
3.    Wetgeving en handhaving rondom natuurbescherming beter te maken.
4.    Met lokale gemeenschappen samenwerken om natuurbescherming te promoten.

Neushoorns verplaatsen
In Manas National Park, op de grens van Bhutan en India, leefden in 1990 nog 85 -100 Indische neushoorns. In de jaren daarna zijn deze door burgerconflicten helemaal verdwenen. IRF heeft samen met de regering van India een project opgezet om de neushoorns in dit gebied terug te krijgen. Sinds 2011 zijn er 18 neushoorns naar Manas verhuisd. Ondanks een aantal gevallen van stroperij gaat het goed met de aantallen neushoorns in dit park. In 2018 is het 13e neushoornkalf geboren in Manas, waarmee het totale aantal nu op 37 Indische neushoorns staat.

In de komende jaren wil de IRF nog meer neushoorns verhuizen vanuit de overvolle gebieden, zoals Kaziranga National Park, naar gebieden waar geen of weinig neushoorns meer voorkomen. 

Vergroten van veiligheid in de beschermde gebieden
IRF steunt de medewerkers van de nationale parken waar Indische neushoorns leven om te helpen in de strijd tegen stroperij. Zo hebben ze een speedboot en meerdere 4WD-voertuigen gedoneerd aan verschillende parken. Hiermee kunnen de parkrangers patrouilles doen in de gebieden die zij moeten beschermen.

Wetgeving en handhaving van natuurbescherming
De lokale overheid is vaak niet goed op de hoogte van alle wetten rondom natuurbescherming. Hierdoor worden stropers en handelaren vaak niet veroordeeld. IRF geeft training aan politie, parkrangers en andere overheidsmedewerkers over natuurbeschermingswetten, onderzoeksmethodes en het verzamelen van bewijs.

Samenwerking met lokale gemeenschappen
De International Rhino Foundation gelooft dat lokale mensen de beste ambassadeurs voor neushoorns en hun leefgebieden zijn. Het samenwerken met lokale gemeenschappen is dan ook een belangrijk onderdeel van hun werk in India. Zo werken ze samen met een lokale organisatie, Aaranyak, aan een herbebossingsproject. Lokale mensen worden ingehuurd om kale gebieden weer aan te planten. Zo wordt het leefgebied van de neushoorns vergroot én worden er banen voor de lokale bevolking gecreëerd.

Naar de website van International Rhino Foundation