Green Balkans - vale gier

Green Balkans verzorgt diverse projecten voor natuurbescherming. Een hiervan is een programma om de populatie Europese gieren in stand te houden en te vergroten, in het bijzonder in Bulgarije.

Het project wil de populaties van drie Europese gieren verbeteren. Het gaat om de lammergier (Gypaetus barbatus), vale gier (Gyps fulvus) en monniksgier (Aegypius monachus). Dit willen zij doen door verschillende maatregelen met betrekking tot natuurbescherming en voorlichting.

Activiteiten
• Herbouwen van de verdwenen broedpopulatie vale gieren in de Balkan
• Activiteiten in het veld gericht op het verminderen van de impact van bedreigingen voor de gieren. Zoals het gebruik van geneesmiddelen voor landbouwdieren (diclofenac).
• De gebieden aanpassen zodat de gieren meer broedlocaties hebben
• Promotie van ecotoerisme en verantwoorde landbouw.
• Verbeteren van het draagvlak bij de lokale bevolking en in de rest van het land - educatie
• Verbeteren van de samenwerking tussen diverse natuurbeschermingsinstanties in Bulgarije en de rest van Europa.

Het uiteindelijke doel is om in Bulgarije een gezonde populatie lammergieren te vestigen. Omdat lammergieren zelf geen karkassen open kunnen maken, hebben zij andere gieren nodig. Lammergieren zijn de laatste schakel in het opruimen van een karkas. Daarom richt Green Balkans zich nu eerst op de herintroductie van de vale gier. Als deze zich gevestigd heeft, zal het project zich gaan richten op de monniksgier en daarna op de lammergier.

 Tussen 2009 en 2015 zijn er in totaal 210 vale gieren uitgezet door Green Balkans. Eén daarvan was een vale gier die in Dierenrijk uit het ei was gekropen. Deze gier is vorig jaar (voorjaar 2016) in Polen gesignaleerd. Het aantal broedparen dat zich in Bulgarije heeft gevestigd is toegenomen van nul in 2009 tot twaalf in 2015. Helaas is het nog steeds noodzakelijk om de gieren bij te voeren, omdat er in Bulgarije nog niet voldoende wild is en dood vee opgeruimd moet worden. Green Balkans zorgt voor karkassen voor de gieren en werkt er tegelijkertijd aan om in de toekomst voldoende natuurlijk voedsel voor de gieren te hebben.

Stichting Wildlife zal o.a. aandacht besteden aan dit project via de Roofvogelsafari in het Safaripark en de houten gier nabij de tribune.

Naar de website van Green Balkans