Gorilla Stichting Nederland

De missie van de Gorilla Stichting Nederland is om te investeren in kleinschalige projecten die bijdragen aan het behoud van gorilla’s en hun leefomgeving in Centraal Afrika. Daarnaast willen ze het wereldwijde begrip voor gorilla’s, hun bedreigde leefomgeving en de relevantie van dit leefgebied voor de wereld waarin wij leven te verbeteren. Dit doet de Gorilla Stichting door middel van voorlichting en educatie. Daarnaast proberen ze samenwerking tussen de verschillende gorillaorganisaties te stimuleren.

De Gorilla Stichting Nederland werkt met vrijwilligers die, onder andere in verschillende dierentuinen, voorlichting geven en fondsen werven. Het geld dat binnenkomt, wordt over een aantal kleinschalige projecten verdeeld. Deze projecten richten zich op verschillende problemen die gorilla’s in het wild hebben.

Bescherming leefgebied
De grootste bedreiging voor de meeste gorillapopulaties is het verlies van leefgebied als gevolg van menselijke activiteit. De bossen worden gekapt voor landbouwgrond, om mijnen en wegen aan te kunnen leggen en om dorpen en steden te kunnen bouwen. Gorilla Stichting Nederland helpt mee om het leefgebied van de Cross River gorilla’s te beschermen in het Afi Mountain Wildlife Sanctuary in Nigeria. Met hun steun worden salarissen van rangers betaald en kunnen nieuwe stukken natuurgebied aangekocht en beschermd worden.

Gezondheidszorg
Er zijn nog slechts 880 berggorilla’s en het aantal Grauer gorilla’s neemt steeds verder af! De gezondheid en het welzijn van elk individu is dus van vitaal belang voor de overleving van de soort. Het internationale veterinaire team van Gorilla Doctors biedt daarom praktische medische zorg aan zieke en gewonde Grauer en berggorilla’s in de nationale parken van Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC) in Centraal Afrika. Het team controleert regelmatig de gezondheid van de dieren en grijpt daar waar mogelijk in om individuen met levensbedreigende ziektes of ernstig letsel te behandelen. Ook helpt het bij het redden van gorillaweesjes uit handen van stropers en voorziet de wezen van de eerste medische zorg. Gorilla Stichting Nederland steunt de activiteiten van de Gorilla Doctors.

Educatie (in Nederland)
Gorilla Stichting Nederland brengt in Nederland de problematiek van de gorilla’s en hun bedreigde leefomgeving zoveel mogelijk onder de aandacht. Educatie is dan ook één van hun doelstellingen. Zij hopen door aanwezigheid in dierenparken en bij evenementen én door bezoeken op scholen meer bekendheid te geven aan de projecten die ze ondersteunen. Daarnaast kun je op de website veel informatie vinden over de verschillende gorillasoorten, hun sociale gedrag, leefgebied en bedreigingen.

Naar de website van de Gorilla Stichting Nederland