De Fûgelhelling

De Fûgelhelling is een opvangcentrum voor Nederlandse wilde dieren in het noorden van Nederland. Het opvangcentrum biedt sinds 1975 hulp aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren. Jaarlijks worden ongeveer 10.000 dieren opgevangen, die op straat zijn aangereden, tegen een raam zijn gevlogen, door de kat zijn gepakt of zijn verweesd en te jong om voor hun zelf te zorgen.

De Fûgelhelling werkt met ongeveer 60 vrijwilligers. Het doel is om zieke en gewonde dieren op te vangen, de zorg te geven die de dieren nodig hebben en ze dan weer vrij te laten. De patiënten variëren van jonge merels, kauwtjes, duiven, uilen, roofvogels, zwaluwen en ooievaars tot jonge egels, vleermuizen, dassen en reeën. Het streven is dat alle dieren zo snel mogelijk terugkeren naar de natuur.

Opvang
De Fûgelhelling heeft verschillende opvangmogelijkheden: een ziekenboeg, een grote uitvliegkooi voor roofvogels, een kooi voor weidevogels en één voor watervogels. Bovendien heeft De Fûgelhelling twee vijvers: één op de opvang zelf en één op het Douwes Gea.

Samenwerking
AquaZoo Leeuwarden heeft al een tijdje een samenwerking met de Fûgelhelling met twee doelen: het uitzetten van herstelde dieren en het opnemen en verzorgen van dieren die niet meer terug kunnen naar de natuur. Zo zijn er vorig jaar een aantal egels uitgezet in het park en dit jaar twee zwanen. Deze dieren zijn vrij om te gaan waar ze willen en kunnen voor zichzelf zorgen.

Educatie
Naast de opvang geeft de Fûgelhelling ook voorlichting en educatie, o.a. door middel van excursies, open dagen, presentaties in het bezoekerscentrum en het geven van lezingen. Ook krijgen leerlingen hulp bij het maken van werkstukken en het verzorgen van spreekbeurten. Leerlingen van het Nordwincolege te Leeuwarden, richting dierverzorging en – management, zijn trouwe gasten op de Fûgelhelling.

Op het terrein van de Fûgelhelling is in 1997 voor educatieve doeleinden een natuurgebied aangelegd: Douwes Gea. Het is ruim 1 hectare groot en heeft verschillende biotopen, zoals een grote vijver met eilandjes, schrale graslandjes, zandheuvels, een paddenpoel en vogelstruweel. Ook bevindt zich hier onze kunstwand voor oeverzwaluwen.

Mede door het gevoerde ecologische beheer groeien er een groot aantal soorten wilde planten op het terrein. Hiervan profiteren ook veel insecten, zoals vlinders, wilde bijen en sprinkhanen.

Naar de website van De Fûgelhelling