Biodiversity Conservation Organisation

De Biodiversity Conservation Organisation (BICO) werkt in Kenia en heeft als missie om de bescherming van alle bedreigde diersoorten en hun leefomgeving te bevorderen. Dit doen zij door middel van onderzoek, educatie en het ondersteunen van lokale duurzame ontwikkelingsprojecten. De organisatie betrekt zoveel mogelijk de lokale gemeenschap bij hun projecten. Het project dat door Stichting Wildlife wordt ondersteund draait om de Afrikaanse wilde hond.

De Afrikaanse wilde hond wordt door de IUCN geclassificeerd als “bedreigd”. De huidige schatting is dat er nog maar 6.000 individuen in het wild leven, waarvan slechts 1.400 volwassen dieren. Dit aantal blijft dalen. 

De belangrijkste reden voor de achteruitgang van het aantal Afrikaanse wilde honden is de fragmentatie van hun leefgebied. Veel subpopulaties zijn van elkaar gescheiden door menselijke bebouwing. Daarnaast zijn er conflicten tussen mensen en wilde honden en zijn ze vatbaar voor ziektes die door gedomesticeerde honden worden overgedragen. 

Biodiversity Conservation Organisation richt zich op de populatie Afrikaanse wilde honden in Zuidoost Kenia. Deze regio is een hotspot voor biodiversiteit en een mix van beschermd natuurgebied en menselijke activiteit. De bevolking in dit gebied groeit, waardoor het mens-dier conflict steeds groter wordt. 

Onderzoek
Er is eigenlijk nog heel weinig bekend over de populatie Afrikaanse wilde honden in Zuidoost Kenia. BICO wil een uitgebreide survey doen van de aantallen, maar ook een database aanleggen van individuen. Hierbij wordt gekeken naar leeftijdsopbouw en genetische variatie in de populatie en naar prooivoorkeur.

Daarnaast wil BICO tien Afrikaanse wilde honden (een mannetje en een vrouwtje in vijf verschillende roedels) een radiozender geven, zodat deze gedurende een langere termijn gevolgd kunnen worden. BICO wil 30 lokale mensen opleiden om onderzoek te doen en ook eventuele illegale activiteiten op te sporen.

Educatie
Het project voor Afrikaanse wilde honden wil proberen om in 2018 minstens 5000 leerlingen te bereiken met hun educatie project. Daarnaast richten ze zich ook op alle andere bevolkingsgroepen rondom het leefgebied van de Afrikaanse wilde honden in Zuidoost Kenia. Ze houden lezingen, filmavonden en openbare discussies over de conservatie van Afrikaanse wilde honden.

BICO maakt ook campagne materiaal, zoals folders en posters en verspreid deze om de kennis rondom de Afrikaanse wilde honden en hun problemen te vergroten.

Door middel van educatie krijgen lokale gemeenschappen inzicht in de complexiteit van ecologische problemen waar de Afrikaanse wilde honden mee te maken hebben. Daardoor zal hopelijk de bereidheid om de natuurgebieden en dieren te beschermen verhoogd worden.

Houtkap tegengaan
In veel gebieden in Kenia wordt op houtvuur gekookt. Hiervoor worden veel bomen gekapt. Dit heeft niet alleen een effect op de klimaatverandering, maar heeft ook tot gevolg dat er minder prooidieren voor de Afrikaanse wilde honden beschikbaar zijn en dat de wilde honden minder schaduwplekken hebben op warme dagen. Om deze houtkap tegen te gaan wil BICO een grote groep mensen (zowel jongeren als vrouwen) om energiezuinige kachels te maken. Hiermee kan de houtkap voor brandstof drastisch verminderd worden. 

Verder wil BICO ook komend jaar diverse gemeenschappen aanmoedigen om bossen aan te planten die voor brandstof kunnen zorgen.

Naar de website van Biodiversity Conservation Organisation