Noodhulp voor Brazilië

16 december 2020

Afgelopen jaar zijn er in Zuid-Amerika enorme bosbranden geweest. De aandacht hiervoor in de media was minimaal, waarschijnlijk vanwege de (voor ons) belangrijkere gebeurtenissen rondom Covid-19. Toch verdienen deze bosbranden wel wat aandacht.

In 2020 is in de Amazone tot nu toe een gebied ter grootte van meer dan de helft van Nederland afgebrand. Ook in het aangrenzende Pantanal gebied, leefgebied van o.a. de laaglandtapir en de reuzenmiereneter, heeft het vuur om zich heen gegrepen. Bijna 30% van het gebied is door de branden verwoest.

Eén van de projecten die wij in 2019 hebben gesteund, het Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI), zet zich momenteel samen met andere natuurbeschermingsorganisaties in om de dieren en het gebied te redden.

Op dit moment richten zij zich op drie punten: directe hulp aan de getroffen dieren, onderzoek naar de impact die deze branden op de Pantanal hebben en plannen om dit soort grote branden in de toekomst te voorkomen.

Stichting Wildlife heeft een bijzondere donatie van € 2.000,- gedaan aan het LTCI om hierbij te helpen. Het is niet alleen voor de diersoorten die hier leven van groot belang dat het gebied wordt hersteld, maar ook voor het klimaat. Gebieden zoals de Pantanal en de Amazone hebben een belangrijke functie in het opslaan van CO2. Dit soort branden zorgen er voor dat er veel CO2 vrijkomt in de lucht en dat de aarde mogelijk sneller opwarmt, met alle gevolgen van dien.

Dankzij de steun van vele donateurs, adoptieouders en bezoekers van onze parken kan Stichting Wildlife dit soort noodsteun blijven geven, naast de gebruikelijke donaties. Hartelijk dank daarvoor!