Jane Goodall Institute in Senegal

18 maart 2021

Al een aantal jaar steunt Stichting Wildlife het (educatie)project van het Jane Goodall Institute in Dindefelo, Senegal. Afgelopen week kregen we deze foto's, gemaakt door één van de veldassistenten van het JGI in het dorp Nandoumary, op de grens van het Dindefelo natuurrreservaat. 

De veldassistent, Samba, werd op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een chimpansee naast een huis. Hij ging er onmiddellijk heen en kon de chimpansee observeren terwijl hij de laatste vruchten van het baobabseizoen at. De chimpansee raapte ook wat mango's op en at rustig voordat hij terugging naar het bos.
 
Deze beelden laten zien dat mensen en chimpansees in het Dindefelo-reservaat nauw samenleven en dat er een noodzaak is om onze kennis over de ecologie en het gedrag van de chimpansee in deze gebieden waar mens en natuur samenkomen te vergroten. De verzamelde gegevens stellen het JGI in staat om efficiëntere beschermingsmaatregelen te nemen en de mogelijke negatieve interacties tussen de menselijke lokale gemeenschappen en de chimpansees te verzachten. Zo voert de JGI Senegal duurzame ontwikkelings- en milieueducatieprojecten uit met de lokale menselijke gemeenschap om hen te helpen hun natuurlijke hulpbronnen beter te beheren en om de habitat van deze ernstig bedreigde ondersoort van de chimpansee te beschermen. Deze projecten omvatten herbebossing, boomkwekerijen, voedselzekerheid, levende hekken, brandbreuken en aanleg van waterputten.