Jaarverslag Gorilla Stichting Nederland

8 maart 2021

De Gorilla Stichting Nederland heeft als doel het verbeteren van het behoud en het herstel van de gorillapopulaties in Centraal Afrika en de natuurlijke omgeving waarin ze leven.

In 2020 heeft Gorilla Stichting Nederland een donatie van € 5.000 mogen ontvangen. Deze donatie is als volgt gebruikt:

1.250 voor gebiedsbescherming door WCS Nigeria (Cross River gorilla)
De Cross River gorilla is extreem zeldzaam met naar schatting nog maar 250-300 individuen in het wild. De populaties leven daarbij geïsoleerd van elkaar. Wij steunen het door de Nigeriaanse regering opgerichte, Afi Mountain Wildlife Sanctuary (ca. 100 km2), wat o.a. door WCS (Wildlife Conservation Society) Nigeria beschermd wordt. In dit gebied leven naar schatting 25 – 30 Cross River gorilla’s. De jacht in het Afi Mountain Wildlife Sanctuary is door de inzet van rangers redelijk onder controle.

Maar het leefgebied van de gorilla wordt steeds verder ingeperkt. Zo brandt de lokale bevolking delen van het leefgebied plat om akkers aan te leggen en zijn er plannen om een enorme snelweg (“super highway”) aan te leggen die dicht bij het Afi Mountain Wildlife Sanctuary komt te liggen. Sinds 2015 steunt WCS door hen getrainde community rangers met kleine maandelijkse toelagen en voedselrantsoenen om patrouilles uit te voeren. Deze community rangers voeren hun werk uit naast de rangers van de overheid. Deze rangers riskeren hun leven, opereren in vaak vijandige omstandigheden en offeren tijd met hun families op om te vechten voor een toekomst voor de natuur in het algemeen en de Cross River gorilla’s in het bijzonder. De donatie van Stichting Wildlife zal ten goede komen aan deze helden.

€ 2.500 voor onderzoek door WCS Congo (westelijke laaglandgorilla)
De WCS leidt al meer dan 25 jaar onderzoeks- en natuurbeschermingsactiviteiten in en rond Nouabalé-Ndoki National Park in de Republiek Congo. Twee belangrijke langlopende onderzoeksprojecten naar gorilla’s zijn de Mbeli Baï Study en het Mondika Gorilla Project. Beide projecten leveren nieuw wetenschappelijk inzicht op over hun gedrag, sociale structuur, habitat-eisen en grootte van de populatie. Maar niet alleen dat, het geeft ook inzicht in de bedreigingen, wat van belang is voor de bescherming van deze dieren. De aanwezigheid van onderzoekers in het bos is ook zeer belangrijk om stropers af te schrikken en dient tevens als waarschuwingssysteem voor illegale activiteiten. Beide onderzoeksprojecten trainen Congolese studenten in het uitvoeren van onderzoek en natuurbehoud. Voor het voortbestaan van de westelijke laaglandgorilla is het van cruciaal belang dat we de bescherming van en het onderzoek naar deze ondersoort in Centraal Afrika steunen. Gorilla Stichting Nederland steunt daarom zowel het langlopende onderzoek in Mondika als Mbeli Baï.

Het Mbeli Baï Study project richt zich op een natuurlijke open plek van 13 ha groot in het bos van het Nouabalé-Ndoki National Park. Dit moerasgebied is meestal bedekt met drijvende vegetatie, bestaande uit waterplanten zoals Hydrocharis chevalieri. Doordat dit een voedselrijk gebied is, trekt de Baï een aanzienlijk aantal verschillende groepen van westelijke laaglandgorilla’s aan. Vaak worden er meer dan 20 groepen gorilla’s afwisselend waargenomen maar ook andere grote zoogdieren zoals bosolifanten, sitatunga’s en bosbuffels komen op de waterplanten af. Nadat in 1993 pilotstudies werden uitgevoerd, is in 1995 begonnen met het systematisch en continu verzamelen en controleren van gegevens. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanaf een 9 meter hoog platform aan de rand van Mbeli Baï. 

Met de in 2018 en 2019 ontvangen donaties van Stichting Wildlife is een start gemaakt met een langetermijnonderzoek naar borstroffels bij gorilla’s. Ook in 2020 is dit onderzoek dankzij de donatie van Stichting Wildlife verder ondersteund. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de onderliggende principes en de functie van dit gedrag binnen gorillacommunicatie en sociale interacties beter te begrijpen. Hiervoor worden groepen in dierentuinen en de gorillagroepen in Mbeli Baï met elkaar vergeleken om de flexibiliteit van dit gedragskenmerk en de impact van levenservaring te onderzoeken. Aristide Mouele, de verantwoordelijke onderzoeksassistent voor deze studie, combineert akoestische opname op afstand met directe observaties en video-analyse. Hij heeft inmiddels 55 borstroffels opgenomen voor nadere analyse. In 2020 trainde Aris (boven, rechts) ook de Ba’aka-gidsen (Mathias aan de linkerkant, Nestor in het midden) in het onderhoud van de akoestische eenheden.

€ 1.250 voor de aanpak van de wildlife crime in Kameroen (Last Great Ape Organisation – LAGA)
LAGA is de eerste organisatie in Afrika die zich zonder winstoogmerk bezighoudt met wetgeving op het gebied van bescherming van wilde dieren. Zij is in 2002 opgericht door de charismatische Ofir Drori om de illegale handel in ivoor, chimpansees en gorilla’s in Kameroen te bevechten. LAGA heeft een unieke werkwijze met een focus op onderzoek, veldoperaties (die leiden tot arrestaties), rechtsbijstand en het inzetten van media. De organisatie is inmiddels uitgebreid tot een regionaal netwerk van satellietprogramma’s in Guinee, Senegal, Togo, Benin, Congo, Gabon, Centraal Afrikaanse Republiek en Oeganda. Van 2006 tot nu is LAGA erin geslaagd elke week een wildlife handelaar gearresteerd te krijgen. In 80-87% van de arrestaties leidde dit tot een gevangenisstraf.

De donatie van Stichting Wildlife zal worden besteed aan de dagelijkse operaties van LAGA zoals undercover onderzoek, verzamelen van bewijsmateriaal, begeleiding van juridische procedures van wildlife crime aanklachten, mediabeleid of toezicht bij veldoperaties in samenwerking met de overheid.

Tekst: https://gorillastichting.nl/bedankt-stichting-wildlife-2020/