Jaarverslag Biodiversity Conservation Organisation

1 maart 2021

Biodiversity Conservation Organisation (BICO) werkt in Kenia. Zij zetten zich in om verschillende diersoorten en hun leefomgeving te ondersteunen. Het project van BICO dat door Stichting Wildlife wordt gesteund draait om de Afrikaanse wilde hond.

Ondanks de extra problemen rondom covid-19 heeft BICO een groot deel van zijn doelstellingen voor 2020 behaald en de donatie goed besteed. De activiteiten die zij gedaan hebben zijn o.a.:

  • In kaart brengen van de hele populatie Afrikaanse wilde honden in het Samburu National Reserve.
  • Produceren van informatie-, educatie- en PR-materialen: 300 posters, 3.500 folders, 6.500 brochures, 500 kalenders en 2.000 boekjes.
  • Tien lokale jongeren opleiden tot onderzoeker om Afrikaanse wilde honden te monitoren.
  • Workshops geven in het maken van energiezuinige kooktoestellen.
  • Onderzoek doen naar de houding van de lokale gemeenschappen tegenover Afrikaanse wilde honden en andere grote carnivoren.

Door middel van het onderzoek dat is uitgevoerd kan BICO in de komende jaren gerichter activiteiten ontwikkelen om de wilde honden te beschermen. Eén van de belangrijkste problemen voor Afrikaanse wilde honden is het mens-dier-confilct. Veehouders zijn bang dat wilde honden hun vee te pakken nemen en schieten op voorhand de wilde honden dood of leggen vergiftigd vlees rondom hun terrein. Door onderzoek naar de houding van de lokale bevolking ten opzichte van de Afrikaanse wilde hond kan er gerichte educatie gegeven worden en kan de houding positief veranderd worden. Ook kunnen er alternatieven bedacht worden voor het doodschieten van de wilde honden.

Het komende jaar zal BICO verder gaan met hun activiteiten. Het monitoren van de Afrikaanse wilde honden zal door blijven gaan. Daarnaast zijn er plannen voor meer educatie en voorlichting aan de gemeenschappen rondom Samburu National Reserve.