Verdeling donaties Gorilla Stichting Nederland

12 december 2018

Dit jaar heeft Stichting Wildlife twee donaties gedaan aan Gorilla Stichting Nederland. Eén van deze donaties was noodhulp voor het Gorilla project GRACE. Op de website van Gorilla Stichting Nederland wordt aangegeven hoe dit geld is besteed. Hieronder de verdeling zoals op de website van GSN staat aangegeven.

Noodhulp - € 1.350 voor GRACE (Grauer gorilla)
Het opvangcentrum GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center) in de Democratische Republiek Congo heeft het moeilijk. Het ebola-virus vormt namelijk een grote bedreiging en komt angstig dichtbij. GRACE moet namelijk alle mogelijke maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. 

De donatie van € 5.000 is als volgt verdeeld:

€ 1.750 voor WCS Nigeria (Cross River gorilla)
De Cross River gorilla is extreem zeldzaam met naar schatting nog maar 250-300 individuen in het wild. De populaties leven daarbij geïsoleerd van elkaar. GSN steunt het door de Nigeriaanse regering opgerichte, Afi Mountain Wildlife Sanctuary (ca. 100 km2), wat door WCS Nigeria beschermd wordt. Hier leven naar schatting 25 – 30 Cross River gorilla’s. De jacht in het Afi Mountain Wildlife Sanctuary is door de inzet van het WCS ranger team redelijk onder controle. Dat deze rangers dus ook worden gesteund is van groot belang. Deze donatie wordt dan ook tweeledig besteed om hen van nieuwe uniformen en goed schoeisel te voorzien. Ook kan er een generator worden aangeschaft met dit geld. Zo hebben de rangers een mogelijkheid om hun apparatuur (PDA) op te laden waarin alle data wordt verzameld uit het veld.

€ 2.500 voor WCS Congo (westelijke laaglandgorilla)
Mbeli Bai (Republiek Congo) is een natuurlijke open plek in het bos. Vanwege de mineraalrijke bodem en waterplanten is Mbeli Bai een aantrekkelijke voedselbron voor talrijke zoogdieren waaronder westelijke laaglandgorilla’s en bosolifanten. Onderzoekers van WCS hebben sinds 1995 onafgebroken de dieren die Mbeli Bai bezochten, kunnen observeren.

De donatie wordt besteed door opnameapparatuur en waterbestendige rugzakken aan te schaffen. Maar ook software om bevindingen te documenteren en een deel wordt besteed voor onderhoud en reparaties aan het kamp.

€ 750 voor educatie in Nederland
Het geven van educatie over het welzijn van gorilla’s in het wild is een van de doelstellingen van GSN. Om deze reden zijn zij dan ook frequent aanwezig in verschillende dierenparken en bij evenementen. Zo kan GSNj vertellen over de problematiek van de gorilla’s, hun bedreigde leefomgeving en de projecten die zij ondersteunen. Om het verhaal aan jong en oud zo goed mogelijk te kunnen doen heeft GSN bijvoorbeeld allerlei attributen nodig, ook om de informatiestand “aan te kleden”. De aanschaf van een afdruk van een gorillahand en –voet zijn hier recent voorbeeld van.