Donatie Lemur Rescue Center

20 april 2020

De huidige corona epidemie heeft ook in de landen waar wij projecten ondersteunen veel impact. Zo kregen wij onlangs het bericht dat het Lemur Rescue Center in Madagaskar momenteel financiële problemen heeft omdat zij geen bezoekers meer kunnen ontvangen. Daarnaast moeten zij voor hun werknemers allerlei beschermende maatregelen nemen die extra geld kosten. Dankzij de blijvende steun van onze adoptieouders en donateurs heeft Stichting Wildlife een voorschot op de donatie van 2020 kunnen doen van € 5.000,-. Hiermee kan het LRC blijven zorgen voor de ringstaartmaki’s die in het centrum verblijven en kunnen de medewerkers veilig hun werk blijven doen.