Vleermuisopvang Oss

De Vleermuisopvang Oss vangt jaarlijks rond de 50 vleermuizen op. Elk jaar zijn er wel een paar jonge dieren die om een of andere reden hun moeder zijn kwijt geraakt. In ongeveer de helft van de gevallen lukt het om de dieren groot te brengen.

Dan zijn er nog de katten die de vleermuizen zien als prooi. Soms lukt het de vleermuizen om aan hun aanvaller te ontsnappen, maar vaak zijn er dan al wel verwondingen. Als deze dieren gevonden worden, kunnen ze vaak niet meer vliegen en dus tijdelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Met wat hulp kunnen enkele dieren geholpen worden en weer uitgezet worden in de natuur.

Meestal komen de dieren via de dierenambulance. Het dier wordt bekeken en de eerste tijd in quarantaine gezet. Als het nodig is, worden er medicijnen gebruikt opdat het dier kan genezen. Met wat hulp kunnen enkele dieren weer uitgezet worden in de natuur.

Donatie
Met de donatie van Stichting Wildlife in 2021 gaat het volgende gerealiseerd worden:

1. De transportbakken vernieuwen. Tot nu toe zijn het plastic bakken, inmiddels grotendeels versleten. Van extra geld kunnen professionele bakken gekocht worden.

2. Er moeten materialen aangeschaft worden om vrijwilligers veilig te laten werken. Onder andere extra zware handschoenen in verschillende maten (zoiets als valkeniershandschoenen) en beschermende kleding zijn nodig.

3. Gezocht wordt naar een duurzame manier om de bodem van de verblijfsbakken te bedekken. Momenteel gebeurt dat met oude kranten, maar door omstandigheden stagneert de aanvoer.

4. Omdat de gemeente Oss zijn afvalbeleid heeft gewijzigd moeten bedrijfscontainers voor het afval van de opvang worden aangeschaft.

5. De uitwenkooi voor vleermuizen in het dorp Zeeland heeft onderhoud nodig. Doordat de energiekosten van een verwarmde(!) veermuiskast dit jaar erg hoog zijn door de koude nachten in het voorjaar.

Naar de website van Vleermuisopvang Oss