Sphenisco

Sphenisco zet zich in Chili en Peru in om de Humboldtpinguïn te beschermen. De wilde populaties van deze pinguïnsoort worden door verschillende factoren bedreigd. Overbevissing, klimaatverandering, vervuiling, toerisme en het illegaal weghalen van “guano” (pinguïnmest) hebben allemaal een negatief effect op de aantallen Humboldtpinguïns in Chili en Peru.

De belangrijkste doelen van Sphenisco om het uitsterven van de Humboldtpinguïn tegen te gaan zijn het beschermen en monitoren van de broedkolonies, beschermde zeereservaten te creëren en het wettelijk laten verbieden van visserij met kieuwnetten en dynamiet. Daarnaast vindt Sphenisco het belangrijk om de lokale bevolking informatie te geven over natuurbescherming en het belang van soortbehoud en ze een alternatieve manier van inkomsten te geven door bijvoorbeeld ecotoerisme.

Informatie
Voor de bescherming van natuurgebieden en diersoorten is het belangrijk dat iedereen die daar mee te maken heeft, van lokale schoolkinderen tot vissers tot de overheidsinstanties, goed geïnformeerd is. Sphenisco helpt hierin door samen te werken met twee universiteiten in Chili en het National History Museum in San Antonio. Samen worden er campagnes opgezet om bewustwording te creëren en worden er op scholen lessen gegeven over natuurbescherming en het belang daarvan.

Opvang en rehabilitatie
Samen met het Natural History Museum in San Antonio helpt Sphenisco ook bij de opvang van zieke en gewonde pinguïns, met als doel om deze weer uit te zetten in het wild.

Kolencentrale
In het noorden van Chili (in de Coqiumbo regio) zijn plannen om een grote kolencentrale te bouwen. Dit vormt een bedreiging voor een groot deel van het leef- en broedgebied van de Humboldtpinguïns. Samen met lokale partners zet Sphenisco zich in om de bouw van deze centrale te voorkomen. Hierbij is kennis van de ecologie heel belangrijk en moet er gelobbyd worden bij de centrale overheid.

Naar de website van Sphenisco