Plastic Soup Foundation

De verontreiniging van de oceanen met plastics is een extra probleem naast de wereldwijde temperatuurstijging, de verzuring en overbevissing. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Plastic verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert. Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er giftige stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden.

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. Zij willen voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt. Dat doen ze op verschillende manieren.

Media
De Plastic Soup Foundation vraagt aandacht voor het probleem door middel van campagnes, nieuwsberichten en social media.

Educatie
In 2016 ontwikkelde de Plastic Soup Foundation lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Verder werken zij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Oplossingen
De PSF stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

Naar de website van Plastic Soup Foundation