Lowland Tapir Conservation Initiative

Het Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI) richt zich op de bescherming van de laagland tapir in Brazilië. Dit doen zij voornamelijk door onderzoek en educatie. De laagland tapir komt in Brazilië voor in vier verschillende leefgebieden: de Amazone, de Pantanal, het Atlantische regenwoud en de Cerrado. Het LTCI zet zich in al deze gebieden in om de tapir te beschermen en gebruikt de tapir als ambassadeur voor deze verschillende ecosystemen.

Naast veel onderzoek zorgt het LTCI ook voor gerichte plannen en aanbevelingen om de tapir en zijn leefgebied te beschermen, geven ze voorlichting en zetten ze initiatieven voor wetenschappelijk toerisme op.

Onderzoek
Laagland tapirs zijn een belangrijk onderdeel van hun omgeving. Zo zorgen ze onder andere voor het verspreiden van een aantal plantensoorten door de zaden op te eten en deze later weer uit te poepen. Daarnaast zijn tapirs een belangrijke voedselbron voor de roofdieren van Brazilië.

Het LTCI heeft een aantal tapirs een zender gegeven, waarmee ze de dieren kunnen volgen en kunnen zien hoe groot de territoria zijn. Daarnaast onderzoeken ze hoe groot de populaties zijn door middel van mestmonsters en pootafdrukken en nemen ze DNA monsters af.

Educatie
Het LTCI maakt educatieve materialen zoals brochures, folders en posters en verspreid deze in dorpen rondom de leefgebieden van de tapirs. De medewerkers van het LTCI geven regelmatig presentaties aan bijvoorbeeld landeigenaren en werknemers op de ranches en ook op scholen. Ook zorgen ze voor educatieve materialen en training voor docenten.

Wetenschappelijk toerisme
Studenten, vrijwilligers, dierentuinmedewerkers en iedereen die geïnteresseerd is in biologisch veldwerk kan samen met het LTCI onderzoek uitvoeren naar tapirs. Hierdoor wordt de kennis vergroot (aan beide kanten), maar het geeft ook de lokale bevolking extra inkomsten en een stimulans om de natuur en de dieren in hun omgeving te beschermen.

Naar de website van LTCI