7K8A2752.JPG

IMPACT Madagascar

De missie van IMPACT Madagascar is om zich samen met de bevolking in te zetten om
problemen als ontbossing, armoede en illegale handel tegen te gaan. Madagascar is een
groot eiland voor de oostkust van Afrika en is bekend om de vele soorten dieren die alleen
daar voorkomen. Helaas gaat het niet goed met Madagascar, door klimaatverandering en
ontbossing veranderen de bossen langzaamaan in woestijnen.Dat geeft een grote
bedreiging voor de dieren, waaronder verschillende soorten lemuren en de fossa.
Door samen te werken met de arme bevolking hopen ze zowel de mensen als de dieren te
helpen.

Madagaskar herbergt de hoogste concentratie inheemse planten en dieren ter wereld, maar
wordt bedreigd door ontbossing op grote schaal. Impact Madagascar is betrokken bij
ecologisch onderzoek gericht op bedreigde soorten en habitats, wat essentieel is voor
effectieve natuurbeschermingsstrategieën. Naast onderzoek werkt de organisatie samen
met lokale gemeenschappen en betrekt hen bij natuurbescherming via activiteiten zoals
monitoring, educatie en door de gemeenschap geleid bosbeheer. Hun herbebossings
programma heeft tot doel habitats te herstellen en tegelijkertijd de lokale bevolking te helpen
door snelgroeiende boomsoorten te planten. Die bomen kunnen door de lokale bevolking
gebruikt worden, zonder dat daarvoor de langzaam groeiende bomen worden gekapt.

Daarnaast is het de missie om het onderwijs en de empowerment van jongeren te
bevorderen. Via het milieuonderwijs bieden ze de volgende generatie de vaardigheden en
kennis om hun omgeving te beschermen. Met de kunstworkshops gebruiken ze creativiteit
om jonge kinderen te inspireren, terwijl het EcoBrick-programma een leuke en eenvoudige
manier is om het belang van recyclen te bevorderen. Zo betrekt IMPACT de jonge
generaties bij het belang van natuurbescherming.

IMPACT Madagascar werkt samen met andere natuurorganisaties en EAZA dierentuinen.

Naar de website van IMPACT Madagascar