GREPOM

Er leven nog maar ongeveer 600 kaalkop ibissen (Geronticus eremita) in het wild. Bijna al deze vogels leven in Marokko. De grootste problemen voor de kaalkop ibis zijn het verdwijnen van broedplaatsen en te weinig voedsel. GREPOM beschermt de kaalkop ibissen en hun broedplaatsen. Door deze bescherming zijn het aantal ibissen in de laatste twintig jaar meer dan verdubbeld.

GREPOM 
GREPOM staat voor Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc. Deze organisatie zet zich in voor alle vogelsoorten in Marokko. Eén van de meest bedreigde soorten is de kaalkop ibis. Van alle kaalkop ibissen leeft 99% in Marokko. Het is dan ook heel belangrijk om deze vogel daar te beschermen.

Kaalkop ibissen eten voornamelijk insecten. Door het gebruik van pesticiden in de landbouw zijn er veel minder insecten. Daarnaast krijgen kaalkop ibissen die pesticiden ook in hun lijf, wat zorgt voor zieke en zwakke dieren. Door de bouw van steden en industrie zijn ook veel broedplaatsen verdwenen. In 1997 waren er in Marokko nog maar 59 broedkoppels van de kaalkop ibis. Door intensieve bescherming zijn er in 2017 maar liefst 122 broedparen geteld.

GREPOM werkt voor de kaalkop ibis in het Souss-Massa National Park en Tamri. Dit zijn de belangrijkste broedplaatsen voor de ibissen. De nestplaatsen worden beschermd, roofdieren worden weggehouden, er worden drinkplaatsen aangelegd en de voedselgebieden worden beschermd tegen bebouwing en andere verstoring. Om de vogels en de gebieden in de gaten te houden worden lokale mensen ingeschakeld. Hierdoor krijgen de vogels en de natuurgebieden meer waarde voor de bevolking.

Er wordt door GREPOM ook onderzoek gedaan en natuurlijk tellingen van het aantal vogels en het broedsucces. In 2017 zijn er een record aantal jongen uit het ei gekomen. De populatie wordt langzaam weer steeds groter.

Na het broedseizoen verspreiden de kaalkop ibissen zich naar betere voedselgebieden. Vooral jonge vogels leggen vaak lange afstanden af en komen dan buiten de beschermde natuurgebieden. Hier komen ze in aanraking met allerlei gevaren zoals illegale jacht, pesticiden en elektrocutie door hoogspanningsmasten.

Daarom is het belangrijk dat er in heel Marokko educatie gegeven wordt over de kaalkop ibis, de bedreigingen en zijn beschermde status. Ook hierin speelt GREPOM een grote rol.

Naar de website van GREPOM