Action Indonesia

Action Indonesia zet zich in voor drie zeer bedreigde dieren in Indonesië; anoa, banteng en babirusa. Stichting Wildlife steunt het project voor de banteng, die in het Safaripark gehouden wordt. 

Vanuit de WAZA (wereldwijde dierentuinorganisatie) worden er voor sommige bedreigde diersoorten Global Species Managment Plans opgezet (GSMP). Deze plannen worden opgesteld om samen met dierentuinen wereldwijd zowel de diersoort in de dierentuinen goed te managen, als ook de diersoort in het wild te ondersteunen.

Samen met verschillende dierentuinorganisaties (waaronder de EAZA, waar onze dierentuinen lid van zijn) en de Indonesische overheid heeft Action Indonesia vier doelen opgesteld:
1.   In dierentuinen wereldwijd een genetisch gezonde populatie te houden.
2.   Bewustzijn bij dierentuinbezoekers te creëren over de bedreigingen voor de anoa, babirusa en banteng.
3.   Kennis vanuit de dierentuinen gebruiken om natuurbescherming te helpen.
4.   Lokale natuurbeschermingsprojecten steunen en prioriseren.

Onderzoek
De donatie die Stichting Wildlife begin 2020 aan Action Indonesia heeft gedaan is specifiek naar een onderzoeksproject gegaan. Er is te weinig bekend over het aantal banteng dat in het wild op Java leeft. De banteng komt op Java voor in vier beschermde gebieden, waarvan er maar in één een onderzoek loopt naar de populatie.

Hoeveel banteng leven er in het gebied? Wat is de leeftijdsopbouw van de populatie? Wat is de verhouding mannetjes/vrouwtjes? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat er een plan geschreven kan worden voor de bescherming van deze dieren. 

Het doel van het onderzoek dat Action Indonesia dit jaar heeft opgezet is om ten eerste een standaard methode te ontwikkelen voor het monitoren van de populaties banteng en ten tweede om een goed inzicht te krijgen in de opbouw van de populaties banteng in Oost-Java. 

Met onze donaties zijn vijftien wildcamera’s (inclusief batterijen) aangeschaft en transport en voorzieningen voor de veldwerkers die het onderzoek uitvoeren. Het onderzoek is momenteel in volle gang.

Naar de website van Action Indonesia