Unieke geboortes bij gieren in Safaripark Beekse Bergen

Zeldzaam en uniek. Zo zijn de geboortes van drie verschillende giersoorten bij de educatieve Roofvogelshow van Safaripark Beekse Bergen het best te omschrijven. Zowel bij de rüppelgieren, witkopgieren als de kapgieren is er een jong uit het ei gekropen.

Hoofdvalkenier Robin Meijer is in jubelstemming en vertelt: “Bij de rüppelgieren is het de eerste keer dat we op Safaripark Beekse Bergen succes hebben met kweken. Superuniek dus! Dat doen we voor deze in het wild ernstig bedreigde soort in het kader van een Europees fokprogramma.”

Eerste nakweek
Ook voor wat betreft de nakomeling bij de eveneens ernstig bedreigde witkopgieren is er sprake van een zeer bijzondere situatie. “Het betreft hier namelijk de eerste nakweek in Nederland binnen het Europese fokprogramma,”aldus Meijer.

Vijfde kapgiervrouwtje?
Bij de kapgieren had Safaripark Beekse Bergen al vier keer eerder succes. “De vraag is nu of ook het vijfde jong van dit succesvolle kweekkoppel een vrouwtje is,”vertelt Meijer.

Tijdens de educatieve roofvogelpresentaties op Safaripark Beekse Bergen wordt veel aandacht besteed aan voorlichting over onder meer de situatie van wilde gieren. “We vertellen over het belang van de aanwezigheid van gieren in de natuur en waarom het zo slecht gaat met deze vogels in het wild. Er wordt ook geld ingezameld voor beschermingsprojecten. Dat doen we in samenwerking met Stichting Wildlife. Het ingezamelde geld komt rechtstreeks ten goede aan projecten die wilde gieren helpen.”

Kers op taart
Safaripark Beekse Bergen is blij dat het fokprogramma zo goed rendeert: “Dat we met zo veel succes ons steentje bijdragen aan de Europese fokprogramma’s is voor ons park en vooral de valkeniers de kers op de taart,”aldus Meijer. Maar zegt hij: “De jonge gieren zijn niet te zien voor het publiek. Zij verblijven in verband met hun rust achter de schermen. De drie soorten zijn natuurlijk wel te zien tijdens de Roofvogelshow… van heel dichtbij!”

Nieuwsoverzicht