Rothschild’s Giraffe Project (RGP)

De Rothschild’s giraffe is een ondersoort van de giraffe. Deze ondersoort wordt door de IUCN als “bedreigd” geclassificeerd, maar met de aantekening dat hij op het randje staat van “ernstig bedreigd”. Er zijn momenteel nog minder dan 670 dieren in het wild. De Rothschild’s giraffe kwam vroeger veelvuldig voor in Kenia, Soedan en Oeganda. Hij is nu uitgestorven in Soedan en in Kenia en Oeganda leven nog maar 13 populaties. De grootste bedreigingen voor Rothschild’s giraffes zijn verlies van leefgebied en stroperij.

In 2009 is het Rothschild’s Giraffe Project (RGP) opgezet door de Engelse Zoë Muller met als hoofddoel het doen van onderzoek, zodat er gerichte conservatie strategieën opgezet kunnen worden.

Onderzoek
Er is nog weinig bekend over de Rothschild’s giraffe in het wild. Dit komt ook mede doordat het een ondersoort is. In de meeste onderzoeken (ook onderzoeken naar aantallen) wordt geen rekening gehouden met ondersoorten. Het RGP houdt zich bezig met onderzoek naar de volgende onderwerpen:
• populatie status en distributie
• ecologische behoeftes
• gedrag en sociale structuur
• bedreigingen
• populatie management

Met deze informatie worden conservatie strategieën voor de lange termijn ontwikkeld voor Kenia. De hoop is dat het project in de toekomst uitgebreid kan worden naar Oeganda.

Bescherming
Om de Rothschild’s giraffe effectief te kunnen beschermen moeten er grote stukken leefgebied beschermd worden. In deze leefgebieden zijn vaak ook veel andere dieren te vinden en de giraffe is dan ook een uitstekende “paraplu soort”. Door de Rothschild’s giraffe te beschermen, worden ook veel andere dieren (en planten) beschermd.
Daarnaast heeft het RGP ook contact met verschillende wildlife managers en conservatie projecten in Kenia en helpen ze mee aan bijvoorbeeld het verplaatsen van giraffes naar betere leefgebieden.

Educatie
Naast onderzoek is educatie ook belangrijk. Vooral de educatie van kinderen en jongeren. Natuurbehoud kan alleen effectief zijn als er voordeel is voor alle partijen; niet alleen de dieren, maar ook de mensen die hun leefgebied met deze dieren delen.

Het RGP heeft een educatieprogramma ontwikkeld over de giraffe, natuurbehoud en de voordelen die het voor de mensen kan hebben. Dorpsgemeenschappen worden voorgelicht over de natuur om hen heen en de voordelen van het beschermen van die natuur.

Naar de website van Rothschild's Giraffe Project