Grevy Zebra

De Grévy zebra is door de IUCN als bedreigd geclassificeerd. In 2008 waren er naar schatting nog rond de 2500 van deze zebra’s in het wild. Afgelopen jaar is er een nieuwe telling geweest, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Tussen 1988 en 2008 is de populatie Grévy zebra’s met zo’n 55% gedaald.

Vanuit Marwell Zoo (Engeland) worden verschillende activiteiten in het noorden van Kenia gecoördineerd om de Grévy zebra te beschermen.

Onderzoek
Om bij te kunnen houden hoeveel Grévy zebra’s er zijn en waar zij leven, is het belangrijk om de individuele zebra’s te kunnen herkennen. Iedere zebra heeft zijn eigen unieke strepenpatroon. Marwell Wildlife heeft een computerprogramma gemaakt die het strepenpatroon van zebra’s van een foto kan herkennen. Zo hebben de zebra’s dus letterlijk een streepjescode.

Bijvoeren
In 2014 zijn in Kenia voor het eerst Grévy zebra’s bijgevoerd. Eén van de problemen voor de zebra’s in het wild is dat hun leefgebied steeds kleiner wordt en er dus minder voedsel (gras) beschikbaar is. In 2014 had Kenia last van grote droogte en was er dus nog minder voedsel beschikbaar. Het bijvoeren heeft onder andere het effect gehad dat moeders met jonge veulens geen grote afstanden hoefden af te leggen op zoek naar voedsel, waardoor de veulens beter konden overleven.