Cheetah Conservation Project Zimbabwe

In Zimbabwe is al meer dan vijftien jaar niet tot nauwelijks onderzoek gedaan naar cheeta's. En dat terwijl de cheetapopulatie van Zimbabwe een belangrijk onderdeel vormt van de grootste cheeta- populatie in de wereld. Met als doel middels onderzoek, educatie, samenwerking en het opbouwen van capaciteit de cheeta's beter te kunnen beschermen, heeft Dr. Esther van der Meer in 2012 Cheetah Conservation Project Zimbabwe (CCPZ) opgericht.


De Nederlandse biologe Esther van der Meer werkte een aantal jaren bij het centrum van de Afrikaanse wilde honden in Hwange National Park. Sinds 2012 concentreert zij zich vooral op hetin kaart brengen van de cheetapopulatie. Samen met haar man Hans trekt zij door Zimbabwe om de cheeta’s te identificeren en voorlichting te geven op scholen en in nationale parken. In 2013 bestreek het tweetal liefst 81.000 km2 en wisten zij 63 volwassen cheeta’s op te sporen. Vaak onder zeer moeilijke omstandigheden in een land dat al jarenlang een moeilijke periode beleeft.

Wereldwijd leven er nog ca. 10.000 volwassen cheeta's in het wild. De grootste cheetapopulatie is te vinden in zuidelijk Afrika. Het gaat om een gedeelde populatie van ongeveer 6.000 volwassen dieren tussen Botswana, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Hoewel de natuurbeschermingswaarde van de Zimbabwaanse cheeta's is erkend in zowel een nationaal als regionaal 'conservation action' plan, is er vrijwel niets bekend over de Zimbabwaanse cheetapopulatie. Er is niet bekend waar de Zimbabwaanse cheeta's voorkomen, hoeveel er zijn en welke problemen ze ervaren. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om de 'conservation action' plannen te implementeren en prioriteiten te stellen voor de bescherming van de cheeta.

Daarom is Cheetah Conservation Project Zimbabwe (CCPZ) -in nauw overleg met de Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority- vorig jaar begonnen met een cheetapopulatie onderzoek. CCPZ heeft gedurende het veldseizoen door het noordwesten van Zimbabwe gereisd om aan de hand van het afnemen van enquêtes van mensen met kennis uit het veld (b.v. rangers, safari guides, anti stroperij units) te bepalen hoe het er met de cheeta's voor staat. Over een gebied van 81.000 km2 (21% van het land) zijn meer dan 400 mensen geïnterviewd. Hierdoor weten we nu dat er in het noordwesten van Zimbabwe:
• Tussen de 50 en 70 volwassen cheeta's voorkomen,
• Twee gezonde cheetapopulaties zijn,
• Deze twee populaties niet met elkaar in verbinding staan,
• Er geen sprake is van conflict tussen cheeta's en mensen,
• Mensen over het algemeen positief over cheeta's denken.

Inmiddels is het onderzoeksproject afgerond en is de gehele cheetapopulatie in Zimbabwe in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek zal CCPZ nu bepalen in welke gebieden zij onderzoeks- en/of educatie projecten op poten moet zetten tbv het behoud van deze prachtige katachtige.

Naar de website van Cheetah Conservation Project Zimbabwe