ANBI

Stichting Wildlife is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal geregistreerd onder nr. NL808231005B01.

Postadres: Beekse Bergen 31, 5081 NJ Hilvarenbeek

De Stichting heeft als doelstelling het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten in
binnen- en buitenland. Enerzijds door het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte middels educatie, anderzijds door het met donaties steunen van wetenschappelijk onderzoek, fokprogramma’s en de bescherming in het veld, alles met name t.b.v. bedreigde diersoorten.

De educatie vindt plaats door de belangeloze inzet van een 100-tal vrijwilligers die voorlichting geven aan de bezoekers van Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, Dierenrijk in Nuenen, ZooParc Overloon en AquaZoo Friesland in Leeuwarden.

De financiële middelen voor de donaties worden verkregen door het aanbieden van spelactiviteiten aan met name kinderen, giften verkregen middels het dierenadoptieprogramma en overige giften.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door :
J.E.H.M. Bartels, voorzitter
B.A. Wolters, penningmeester
M. A. van Limpt-van Zoomeren, lid
J.N. Kroon, lid
M.J. M. Jansens-Marcelissen, lid
L. M. J. van Dijk, lid

Donaties 2016

De donaties worden steeds verricht uit het resultaat van het voorafgaande boekjaar. In 2017 werden uit het resultaat van 2016 aan de volgende projecten donaties gedaan:

Jane Goodall Instituut €10.000,-
Save the Rhino €5.000,-
Okapi Conservation Project €4.000,-
Green Balkans €5.000,-
Cheetah Conservation Project €2.800,-
Big Life Foundation €5.000,-
Red Panda Network €2.500,-
World Land Trust India €5.000,-
World Land Trust Paraguay €5.000,-
SPOTS €3.000,-
AfriCat North €3.000,-
Lemur Rescue Centre €2.500,-
Plastic Soup Foundation €5.000,-
SANCOBB €2.500,-
Gorilla Stichting Nederland €2.500,-
Polar Bears International €2.500,-
Cheetah Conservation Botswana €2.500,-
Giraffe Conservation Foundation €2.500,-
Drill Ranch €2.500,-
Quagga (NVD-fonds) €6.000,-

Totaal € 78.800,- 

Verslag activiteiten 2016

Het jaar rond werd dagelijks voorlichting gegeven in het educatiecentrum de “Vriendenkraal” aan de bezoekers van het Safaripark. In Dierenrijk vond dit plaats door de organisatie van kinderfeestjes en het geven van rondleidingen. Met de parkmanagers van ZooParc Overloon en AquaZoo Friesland werden afspraken gemaakt over de activiteiten van de vrijwilligers daar.

Er werden bijeenkomsten verzorgd voor de adoptieouders. Daarnaast vonden er diverse presentaties en lezingen plaats voor de vrijwilligers en overige betrokkenen. Verder werd De “Vriendenkraal” opnieuw ingericht. Daarnaast vond er voor alle parken werving van nieuwe vrijwilligers plaats die, na het met succes afronden van een cursus, werden ingezet. Tot slot werd er in december een seminar met Jane Goodall en Patrick van Veen georganiseerd.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Er wordt een bestuurslid aangezocht die zich met name gaat belasten met de uitbouw van het adoptieprogramma.
  • Professionalisering van de organisatie door verdieping kennis van de vrijwilligers en het ondersteunen met gebruiksvriendelijke ICT.
  • Verbreden van het takenpakket van de vrijwilligers door het ontwikkelen van educatieve en opbrengst genererende projecten.
  • Werven van nieuwe vrijwilligers.
  • Verhoging inkomsten door installeren kindvriendelijke en educatieve attracties.
  • Organiseren van een symposium of seminar rondom één van de projecten.
  • Het verder vormgeven van de vrijwilligersorganisaties in ZooParc Overloon en AquaZoo Friesland.
  • Uitbreiding van het bestuur, zodat de vrijwilligers van elk park worden vertegenwoordigd door een bestuurslid uit hun midden.